Mesures de Resultat

 

Biblioteques d'Eines en Castellà/Català

BIBLIOPRO

CIBERSAM

 

Biblioteques d'Eines per Estudis Multinacionals

PROQOLID

 

Distribuidores de Proves Comercialitzades

Ediciones TEA

PSYMTEC

PAR Psychological Assessment Resources

The Psychological Corporation

Riverside Publishing

MHS

Psychology Press

 

Guia de proveïdors d'avaluació cognitiva computeritzada per assajos clínics

CANTAB

CDR-UBC

COGTEST

COGSTATE

 

Procediments de traducció validades